สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ยื่นกู้เดือนเมษายน

สอบถามค่ะกรณีจะยื่นกู้เดือนเมษายนโดยใช้เงินเดือนปรับใหม่เลื่อนขั้น

  • ต้องรอ  จ 18 จาดเขตพื้นที่หรือไม่
  • ใช้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผอ.เซนต์รับรองได้หรือไม่
  • สัญญาใหม่งวดชำระกี่งวด
  • อัปเดตงวดส่งดอกเบี้ย 5.85 ในหน้าการคำนวณสิทธิ์กู้ด้วยตนเองด้วยค่ะ
  • กรณีสมาชิกเดือดร้อนเร่งด่วนแต่ต้องการใช้ฐานใหม่ยื่นกู้มีแนวทางช่วยเหลือบ้างไหมค่ะ
  • ***********ขอบคุณค่ะ*************

  • : ผู้รอคอยเวลา | : 159.192.225.45 | : 6 เมษายน 2560 | : 566471
ความเห็นที่ : 1

ตอบครับ

1.ถ้าจะใช้เงินเดือนใหม่กู้เงินสฟหกรณ์ฯ ต้องใช้ จ.18 ที่เซ็นต์คำสั่งจากเขตพื้นที่ฯ ที่สมาชิกสังกัด

2.ใช้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผอ.เซนต์รับรองไม่ได้

3.สัญญาใหม่ชำระ 300 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.85 ต่อปี

4.รับทราบและจะนำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขครับ

5.ฐานเงินเดือนใหม่น่าจะรออีกไม่นานน่าจะได้ใช้แล้วครับ ทางสหกรณ์ฯก็ต้องรอและใช้ฐานเงินเดือนใหม่จากต้นต้นสังกัดฯ

ของสมาชิกแต่ละท่านเท่านั้น เนื่องจากฐานเงินเดือนใหม่เป็นเอกสารทางราชการครับ

  • : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด | : 1.20.149.209 | : 7 เมษายน 2560 : 71969
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร