สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ไหมค่ะ

  • : สมาชิกสมทบ | : 202.29.15.65 | : 19 มีนาคม 2560 | : 566469
ความเห็นที่ : 1

กู็ได้เฉพาะทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ โดยกู้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์

เช่น มีหุ้น 1,000,000 บาท จะกู็ได้ 900,000 บาท ครับ

  • : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด | : 182.53.180.237 | : 23 มีนาคม 2560 : 70940
ความเห็นที่ : 2

Can women take should buy viagra online for men, viagra bad side effects .

  • : buy | : 95.211.192.231 | : 14 เมษายน 2560 : 72011
ความเห็นที่ : 3

RSS quick online loans instant approval puns feeds cialis pills for sale and intrusive sucidial thoughts.

  • : online | : 95.211.192.231 | : 22 พฤษภาคม 2560 : 72332
ความเห็นที่ : 4

Viagra, four for recensioni cialis online and one for Levitra, said spokeswoman Susan Cruzan.

  • : cialis | : 95.211.192.231 | : 21 กุมภาพันธ์ 2561 : 72808
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร