สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
การยื่นกู้สามัญพัฒนาชีวิตครู จำนวน 200000 บาท

สอบถามค่ะ จะยื่นกู้สามัญพัฒนาชีวิตครูจำนวนสองแสนบาท ยังมียอดค้างอยู่จะกู้ใหม่ได้ไหมคะ 

  • : สมาชิก | : 116.58.227.142 | : 6 มีนาคม 2560 | : 566468
ความเห็นที่ : 1

กู้ได้ครับ ตามสิทธิ์กู้เงิน ในวงเงิน 200,000 บาท

โดยการกู้ใหม่หักกลบหนี้เก่า  เช้่น ถ้ามีหนี้ปัจจุบัน 190,000 บาท

กู้ใหม่วงเงิน 200,000 บาท

200,000 - 190,000 = 10,000 

สมาชิกจะเหลือรับเงินไป 10,000 บาทครับ

ตามสัญรับ

  • : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด | : 118.172.33.251 | : 6 มีนาคม 2560 : 67088
ความเห็นที่ : 2

Anadia daily cialis tadacip cipl Ovar viagra medicamento Vale de Cambra v is for viagra Ovar cialis o que ?

  • : tadacip | : 95.211.192.231 | : 19 เมษายน 2560 : 72053
ความเห็นที่ : 3

Wwwfreeviagracom , recommended dosage for link for you cialis .

  • : for | : 95.211.192.231 | : 9 สิงหาคม 2560 : 72783
ความเห็นที่ : 4

cialis 20 mg how to use generic , online pharmacy for cialis .

  • : 20 | : 95.211.192.231 | : 5 มีนาคม 2561 : 72817
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร