สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : administrator วันที่ : 3 เมษายน 2560

เอกสารที่แนบมาด้วย!

โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 .pdf

ดาวน์โหลด

อ่านแล้ว : 299 คน | Share our Facebook page!

ยกเลิกการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ)

ยกเลิกการให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ) การยกเลิกเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 13

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 9

ยกเลิกการบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กับบริษัทวิริยะประกันภัย

ยกเลิกการบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กับบริษัทวิริยะประกันภัย

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 8

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 27

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วันที่ : 3 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 113
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร