สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ

วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 อ่านแล้ว : 224

การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

จากเดิม 745 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท เหลือ 730 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560 อ่านแล้ว : 53

โครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ)

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีผลกระทบในการดำรงชีพ รับสมัคร 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 60

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 449

การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน

สหกรณ์ฯจะดำเนินการเพิ่มเงินกู้ใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 327

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.75 เป็น 3.50 บาทต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์ จาก 2.75 เป็น 2.50 บาทต่อปี

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 196
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร