สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : 016666016666 วันที่ : 23 มีนาคม 2560

เอกสารที่แนบมาด้วย!

แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน.pdf

ดาวน์โหลด

อ่านแล้ว : 283 คน | Share our Facebook page!

การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน

สหกรณ์ฯจะดำเนินการเพิ่มเงินกู้ใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.75 เป็น 3.50 บาทต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์ จาก 2.75 เป็น 2.50 บาทต่อปี

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 21

การปรับลดอัตราเงินให้กู้แก่สมาชิก

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 114

ผลการคัดเลือกผู้จัดทำโครงการวิจัย

มติเห็นชอบคัดเลือกให้ นายศุภกิจ ยาวีระ เป็นผู้จัดทำโครงการวิจัย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 73

รายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานกลุ่มไทรงาม และผลการคัดเลือก

มีผู้สมัคร 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย โตนาค สมาชิกเลขที่ 12667 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 66
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร