สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : administrator วันที่ : 23 มีนาคม 2560

เอกสารที่แนบมาด้วย!

การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม.pdf

ดาวน์โหลด

อ่านแล้ว : 166 คน | Share our Facebook page!

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก.

สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ 24 มีนาคม 61 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

วันที่ : 19 มีนาคม 2561 อ่านแล้ว : 278

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสกกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2

เรื่องการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

วันที่ : 12 มีนาคม 2561 อ่านแล้ว : 612

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2

ชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยวิธีเพิ่มในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชาระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป.)

วันที่ : 5 มีนาคม 2561 อ่านแล้ว : 722

ขอเชิญเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

อบรมในวันเสาร์ที่ 3 มี.8. 61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่ ชั้น 3)

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านแล้ว : 608

คณะกรรมการดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารงานจากฝ่ายจัดการ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านแล้ว : 365
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร