สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559

โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
สถานที่ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ระยะเวลาจัดกิจกรรม : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559
รายละเอียดกิจกรรม
เดือนมิถุนายน 59 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยนับวันดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 26-31 พ.ค. 59 จำนวน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 27 มิ.ย.59 จำนวน 26 วัน รวมจำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 32 วัน (สามารถมาออกสัญญาเงินกู้ได้ในวันนี้)
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ติดต่อ : ฝ่ายประมวลผล
โทรศัพท์ : 055711115
อีเมล์ : coopkpp.in.th@gmail.com
เข้าชมแล้ว 496 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร