สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ติดต่อทั้งหมด : 396 | ตอบแล้ว : 20 | รอการตอบกลับ : 376

เรื่อง : การสมัครสมาชิก นที ราศรี | 26 มกราคม 2560
 • ถาม : ถ้าต้องการสมัครสมาชิก ต้องไปสมัครด้วยตนเองรึเปล่าครับ หรือว่านำเอกสารฝากส่งได้ครับ
 • ตอบ : ฝากสมาชิกท่านอื่นมาก็ได้ครับ แต่่ว่าเอกสารต้องเรียบร้อยนะครับ

เรื่อง : เงินปันผล สุดาวรรณ | 18 มกราคม 2560
 • ถาม : ว่าอย่างไรคะ ที่สอบถามไปค่ะ ว่าถ้าย้ายภายใน 6เดือน เงินปันผลก็ตัดทิ้งเลยเหรอคะ แล้วนำเงินส่วนนี้ไปไหนคะ เป็นจำนวนเงงินหลายพันค่ะ เพราะบางคนก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะ แต่ถูกตัด งง แฝะสงสัยคะ
 • ตอบ : ถ้าลาออกก่อนปิดสิ้นปี คือ ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม จะไม่ได้ปันผลในปีบัญชีนั้นๆครับ

เรื่อง : การขอลาออกจากสมาชิก เกษริน | 16 มกราคม 2560
 • ถาม : ขออนุญาติสอบถามคะว่า จะฝากพี่ที่กำแพงเพชรไปลาออก และถอนหุ้นให้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ และโหลดเอกสารได้ที่ไหนคะ
 • ตอบ : หมายเลขสมาชิกเท่าไรครับ ขอเบอร์โทรติดต่อครับ

เรื่อง : เข้าไปตรวจสอบเงินปันผลไม่ได้ อาภรณ์ เดียวสุรินทร์ | 18 พฤศจิกายน 2559
 • ถาม : เข้าไปเปิดดูตามคำแนะนำของระบบสมาชิกแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดูได้ ทำไงดี
 • ตอบ : fuck!!!

เรื่อง : ตรวจสอบรายการหนี้ ดารณี | 4 กันยายน 2559
 • ถาม : เข้าระบบแล้วทำไมตรวจสอบรายการหนี้ไม่ได้คะ แต่ทำไมสมาชิกท่านอื่นเข้าตรวจสอบได้คะ
 • ตอบ : ขอทราบหมายเลขสมาชิกครับ

เรื่อง : เงินฝาก สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี | 7 กรกฎาคม 2559
 • ถาม : ข้อมูลเงินฝากสหกรณ์ ผมฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เดือนละ100บาท เปิดดูข้อมูลสมาชิก -ปรับปรุงเมื่อ 30มิถุน่ยน2559 มียอดเงินฝาก 3บัญชี รวม8 พันกว่าบาท -เปิดดูข้อมูลปรับปรุงเมือ4 กรกฎาคม2559 มียอดเงินฝาก3บัญชี รวม7พันกว่าบาท สอบถาม ทำไม?ยอดเงินฝาก ลดลงไป? ทั้งที่ไม่่ได้ถอนสะสมเลยครับ
 • ตอบ : เอาสมุดมาปรับได้ที่สหกรณ์เลยครับ

เรื่อง : ตรวจสอบสิทธิ์ฉาปณกิจ ได้ช่่องทางไหนบ้างอย่างไร สำหรับคู่สมรสสมาชิก ณัฐธิดา | 6 มิถุนายน 2559
 • ถาม : ตรวจสอบสิทธิ์ฉาปณกิจสงเคราะห์ สสอค.และสส.ชสอ. ได้ช่่องทางไหนบ้างอย่างไร สำหรับคู่สมรสของสมาชิก คู่สมรสได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 • ตอบ : มาติดต่อด้งยตัวเองหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สหกรณ์ทั้ง 2 สาขาเลยครับ 055-711115,055-714191 สาขอคลองขลุง 055781881 ครับ

เรื่อง : ชาปณกิจสงเคราะห์ ณัฐนิดา | 24 พฤษภาคม 2559
 • ถาม : คู่สมรสของสมาชิกสกรณ์ จะต้องเป็นสมาชิกชาปณกิจสงเคราะห์อะไรบ้าง และได้ค่อทำศพเท่าไหร่ จ่ายตอนไหน ถ้าคู่สมรสเสียชีวิต และจะรู้ได้ไงว่ส เราว่งปกติหรือเบี้ยใกล้หมด
 • ตอบ : ในส่วนของฌาปนกิจคู่สมรส สหกรณ์ไม่ได้บังคับสมัคร แต่ถ้าสมาชิกต้องการจะสมัครให้กับคู่สมรสสามารถจะสมัครได้ 3 สมาคม คือ 1.สสก. รับสมัครคู่สมรส อายุไม่เกิน 40 ปี เสียชีวิตได้รับเงินประมาณ 290,000 บาท 2.สสอค. รับสมัครคู่สมรส อายุไม่เกิน 50 ปี เสียชีวิตได้รับเงินประมาณ 600,000 บาท 3.สส.ชสอ. รับสมัครคู่สมรสอายุไม่เกิน 58 ปี เสียชีวิตได้รับเงินประมาณ 600,000 บาท ในส่วนของเงินฌาปนกิจ สสก.จะมีการจัดเก็บรายปีจากปันผลแต่ละปี สสอค. และ สส.ชสอ. จะเพิ่มหนี้ในสัญญาเงินกู้เพื่อนำเงินไปชำระให้กับส่วนกลาง ถ้าเงินหทดหรือต่ำกว่าเงื่อนไขของยอดเงินคงเหลือ ทาน จนท. แต่ละสมาชิกจะติดต่อไปทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์ครับ

เรื่อง : เวปสหกรณ์ สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี | 23 พฤษภาคม 2559
 • ถาม : วันนี้ เวลา11.30น. ทำไมเปิดหน้าแรก เวปสหกรณ์ไม่ได้รับ
 • ตอบ : กำลังปรับปรุงแก้ไขครับ เนื่องจากระบบโดนไวรัสโจมตีครับ

เรื่อง : การหักเงินส่งสหกรณ์ สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี | 21 พฤษภาคม 2559
 • ถาม : ผม.ผอ.สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี สมาชิกเลขที่5214 สอบถามการหักเงินนำส่งสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม2559 เปิดดูข้อมูล ณ.วันที่19พฤษภาคม2559 - มีหนี้เงินกู้อยู๋่่2 สัญญา -ดูรายการหักเงินในใบเสร็จทำไม? มี3สัญญาครับ
 • ตอบ : ระบบโดนไวรัสครับ กำลังปรับปรุงแก้ไขครับ ขอบพระคุณครับ

เรื่อง : สัญญาเงินกู้ จป.58000772 สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี | 17 พฤษภาคม 2559
 • ถาม : ผม.ผอ.สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี เลขที่สมาชิก5214 1/-มีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯอยู่3 สัญญา 2/เมื่อเดือนมีนาคม2559 ส่งเงินไปปิด1สัญญา(สัญญาจป.58000772) 3/เดือนเมษายน59สหกรณ์หักเงินกู้ 2 สัญญาที่เหลืออยู่่(ถูกต้องแล้วครับ 3-1=2) 4/เดือนพฤษภาคม59สัญญา(จป.58000772)กลับมามีอีก(ปิดแล้วมาอีก คงไม่ถูกต้อง) 5/สัญญาเงินกู้ฉบับนี้(จป.58000772) ทำไม?ปิดไม่หมดสักที่ ( ปิด มีนาคม59 หักเมษายน59 ถูกต้องเหลือ2สัญญา, พฤษภาคม59กลับมาเป็น3สัญญาอย่างเดิม) ................................................................................................................................... เดือน1/- พฤษภาคม59 ส่งเงินไปปิดอีก(สัญญานี้แหละ จป.58000772) 2/จะหักมิถุนายน59 เหลือ2 สัญญา ใช่หรือไม่ครับ?(3-1=2) ....................................................................................................................... พอถึงเดือนมิถุนายน59 สัญญานี้(จป.58000772) จะกลับมาอีกใหมครับ? 1/-เดิมปิดมีนาคม59 เมษายน59 หักเมษายน59 2สัญญา(ถูกต้องครับ) 2/- เดือนพฤษภาคม59(สัญยาจป.58000772)กลับมามีอีก ปิดแล้ว กลับมาใหม่อีก ................................................................................................................................... - ปิดพฤษภาคม59 (จะหักเดือนมิถุนายน59 ถูกต้องเดือนเดียว) - จะ เหมิอนปิดเดือนมีนาคม59(หักถูกต้องเมษายน59เดือนเดียว)ใหมครับ? .............................................................................................................................. -พอเดือนกรกฎาคม59 จะกลับไปเป้็นหนี้3 สัญญาเหมือนเดิมใหมครับ(สัญญาที่ปิดไป จป.58000772)จะกลับมาใหม่่อีก(เกรงว่าจะเหมือนที่ปิดเดือนมีนาคม59) ปิดแล้วคุ้มได้ 1เดือน เดือนที่2 กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว ทำไม?สัญญานี้ จป.58000772) ปิดไม่หมดสักที่?
 • ตอบ : แนะนำว่าให้มาติดต่อสอบถามี่สหกรณ์ฯครับ เพราะถ้าพิมพ์ตอบเกรงว่าจะไม่เข้าใจครับ ขอบคุณครับ

เรื่อง : การหักเงินสมาชิก สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี | 16 พฤษภาคม 2559
 • ถาม : ผม. ผอ.สมศักดิ์ ยิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี สมาชิกเลขที่5214 สอบถามสกฯ -เดิมผมมีสัญญาเงินกู้้สามัญกับสหกรณ์ฯ 3 สัญญา -เมื่อเดือน มีนาคม2559 ผมได้ส่งเงินไปปิด1 สัญญา(สัญญาจป.58000772) -เดือน เมษายน2559 สหกรณ์หักเงิน 2งวด(เข้าใจ ถูกต้องแล้วครับ 3-1=2) ..................................................................................................................................... เดือนพฤษภาคม2559 ทำไม?1/ สหกรณ์ หักเงินผม.เหลือหนี้เงิยกู้ 3สัญญา 2/สัญญาจป.58000772 กลับมามีอีก ยอดหักต้น200 บาทยอดคงเหลือหนี้อีก1,200บาท 3/เปิดดูหน้าใหม่ (ยอดหนี้) มี3สัญญา(สัญญาจป.58000772,มียอดค้าง5000บาท)( มาอย่างไรครับ?) สัญญานี้ปิดไปตั้งแต่มีนาคม2559แล้ว เดือนเมษายน59 ก็หักถูดต้องแล้ว พอถึงเดือนพฤษภาคม59 กลับมาอีกโดยไม่ได้ไปทำเรื่องกู้อะไรเลยครับ
 • ตอบ : วันที่ 9/04/2559 รายการเพิ่มเงินพิทักษ์สินเชื่อ จำนวน 1,400 บาท วันที่ 1/05/2559 รายการเพิ่มเงินวางหลักประกัน จำนวน 3,600 บาท รวม 5,000 บาท วันที่ 16/05/2558 รายการชำระหนี้ 4,800 บาท หนี้คงเหลือจะหักเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนสุดท้าย จำนวน 200 บาท ครับ

เรื่อง : หักเงินประกันสินเชื่อฯยอดเงิน 1400 บาท ได้แจ้งสมาชิกหรือไม่ | 3 พฤษภาคม 2559
 • ถาม : หักเงินประกันสินเชื่อฯยอดเงิน 1400 บาท ได้แจ้งสมาชิกหรือไม่
 • ตอบ : จะแจ้งในข้าวใบเสร้จประจำเดือนพฤศภาคม 2559 ครับ ขอบคุณครับ

เรื่อง : login สำรวม เครือผือ | 21 เมษายน 2559
 • ถาม : ทำไมวันนี้เข้้าล๊อคอิน ไปปริ๊นใบเสร็จไม่ได้
 • ตอบ : ตรวจสอบแล้วสามารถเข้าใช้งานได้นะครับ แจ้งไปทางอีเมล์แล้วครับ

เรื่อง : พิจารณาเรื่องการกู้เงิน จินตนา | 29 มีนาคม 2559
 • ถาม : อยากให้คณะกรรมการของสหกรณ์ช่วยพิจารณาเรื่องการกู้เงินของครูที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากครูที่ย้ายไปต่างจังหวัดไม่สามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ อยากให้พิจารณาว่าสามารถกู้ได้ หากกลัวว่าจะเป็นการกูซ้ำซ้อนก็ให้ขอใบรับรองจากสหกรณ์ที่ครูผู้นั้นย้ายก็ได้ เพราะถ้าย้ายในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ อาจไม่ดีเท่าที่จังหวัดกำแพงเพชร และในเรื่องการบริการ อย่างไรก็ขอให้พิจารณาให้กับครูที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรด้วยนะค่ะ """"เพราะว่าเมื่อมีปัญหาก็ไม่สามารถไปกู้ที่ไหนได้
 • ตอบ : ขอบคุณท่านสมาชิกที่มั่นใจในการให้บริการ และการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ซึ่งในแต่ละจังหวัดนโยบายในการบริหารจะมีความแตกต่างกัน ส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรของเรานั้นจะเน้นการให้บริการ การจัดสวัสดิการดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต แต่ถึงอย่างไรเราต้องยึดถือความมั่นคงของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงต้องกำหนดระเบียบวาด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558 ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า "สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับที่ 31(3) สามารถกู้เงินสามัญได้ภายในวงเงินค่าหุ้นของตนเอง" ด้วยสาเหตุนี้ท่านจึงไม่สามารนถกู้เงิจากสหกรณ์โดยใช้บุคคลค้ำประกันได้ คณะกรรมการจำเป็นต้องกำหนดระเบียบไว้ให้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องอยุ่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์จึงมีความจำเป็นและต้องขออภัยท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ไม่สามารถให้บริการเงินกู้แก่ท่านสมาชิกได้ ขอขอบคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร