สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

หัวข้อ ล่าสุดเมื่อ
กู้สามัญ
ชนากานต์ | 223.24.164.51
3 สิงหาคม 2560
56 | 0
การกู้เงิน
ชัชชัย | 1.47.32.160
30 กรกฎาคม 2560
82 | 0
โครงการรวมหนี้้้ สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ
นายสมศักดิ์ บิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี | 125.25.246.132
29 กรกฎาคม 2560
48 | 0
กรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รอบสอง ไมทราบพิจารณารึยัง
คนพรานกระต่าย | 125.25.251.175
25 กรกฎาคม 2560
23 | 0
บัตรสมาชิกสหกรณ์
sopida | 125.25.253.142
25 กรกฎาคม 2560
41 | 0
การกู้
สวรรยา | 202.29.176.195
22 กรกฎาคม 2560
77 | 1
การหักเงินส่งประกันชีวิตทุกประเภท ให้หักจากเงินปันผลเดือน ธันวาคม ของทุกปีจะได้หรือไม่ เพราะให้กู้ฉุกเฉิน จะต้องหักเงินเดือน และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก ทำให้เงินเดือนเหลือน้อยลงจะไม่พอกับการครองชีพ(หักเฉพาะรายที่ยินยอม)จากสมาชิก 008891
| 223.207.248.155
21 กรกฎาคม 2560
43 | 1
สมาชิกสมทบ หักเงินฝากผ่านบัญชีอัตโนมัติได้หรือไม่ครับ หรือต้องนำเงินสดไปฝากเองเท่านั้นครับ
Mr. Teerachai | 119.42.87.117
19 กรกฎาคม 2560
48 | 0
ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
Arisa | 203.159.185.47
15 กรกฎาคม 2560
29 | 1
เอกสาร
คนอยู่ไกล | 125.25.247.74
11 กรกฎาคม 2560
50 | 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร