สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

หัวข้อ ล่าสุดเมื่อ
กู้สามัญ
ครูใหม่ | 49.230.206.242
10 เมษายน 2560
58 | 1
ยื่นกู้เดือนเมษายน
ผู้รอคอยเวลา | 159.192.225.45
6 เมษายน 2560
82 | 1
สอบถาม
1234 | 223.204.173.247
26 มีนาคม 2560
78 | 1
สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ไหมค่ะ
สมาชิกสมทบ | 202.29.15.65
19 มีนาคม 2560
91 | 2
การยื่นกู้สามัญพัฒนาชีวิตครู จำนวน 200000 บาท
สมาชิก | 116.58.227.142
6 มีนาคม 2560
141 | 2
ตารางการชำระหนี้ดอกเบี้ยใหม่
่่่่สมาชิก | 101.51.144.103
26 กุมภาพันธ์ 2560
32444 | 425
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสมัครได้
่่่่สมาชิก | 101.51.144.103
26 กุมภาพันธ์ 2560
111 | 1
การลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม
ครูรักความยุติธรรม | 1.46.13.206
25 กุมภาพันธ์ 2560
32360 | 418
ถ้าลาอออกจากราชการ สหกรณ์จะขายระยะการชำระหนี้เป็นงวดละเท่าไร จากเดิมชำระทั้งหมด ประมาณ เดือนละ 29000 บาท ขอบคุณครับ
เบิ้ม | 125.25.234.118
23 กุมภาพันธ์ 2560
83 | 0
สอบถามเรื่องการปลอมลายมือชื่อสามี
ไม่ออกนาม | 110.77.232.107
20 กุมภาพันธ์ 2560
339 | 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร