สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

หัวข้อ ล่าสุดเมื่อ
ขอทราบรายชื่อผู้ที่ต้องเข้าประชุม 17/3/61
สมาชิก012207 | 192.168.10.33
16 มีนาคม 2561
18 | 0
การกู้หุ้น
ผึ้ง | 182.232.135.182
1 กุมภาพันธ์ 2561
111 | 1
ขอสอบถามรายการหนี้ของสมาชิก
วารี ชมชื่น | 118.174.184.173
29 มกราคม 2561
114 | 2
อยากทราบรายชื่อสมาชิก สสก ที่เสียชีวิตแต่ละเดือน
ครู | 1.10.214.199
23 มกราคม 2561
118 | 2
จะเปิดให้กู้ปันผลเมื่อไหร่ดี ^_^
สมาชิก | 27.145.175.254
4 ธันวาคม 2560
200 | 1
โครงการ สจ.
สมยูร หลอดทอง | 101.109.125.221
19 พฤศจิกายน 2560
120 | 0
ลาออกจากราชการสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่
ครู | 180.183.177.2
18 พฤศจิกายน 2560
117 | 0
ลืมรหัสผ่าน
somluk | 110.77.174.23
16 พฤศจิกายน 2560
73 | 0
เครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก
ประภาศิริ | 58.10.78.33
15 พฤศจิกายน 2560
59 | 0
ปีนี้ปันผลวันที่เท่าไรครับ
สมาชิก | 125.25.240.43
9 พฤศจิกายน 2560
252 | 0
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร