สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

วันที่ : 9 มกราคม 2561 อ่านแล้ว : 1219

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 1273

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 1017

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 950

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 1043

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 991

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 941

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 797

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 110

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 2559

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 2559

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร