สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ

วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 อ่านแล้ว : 225

การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

จากเดิม 745 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท เหลือ 730 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560 อ่านแล้ว : 53

โครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ)

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีผลกระทบในการดำรงชีพ รับสมัคร 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 60

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 449

การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน

สหกรณ์ฯจะดำเนินการเพิ่มเงินกู้ใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 327

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.75 เป็น 3.50 บาทต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์ จาก 2.75 เป็น 2.50 บาทต่อปี

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 196

การปรับลดอัตราเงินให้กู้แก่สมาชิก

ลดจากเดิม ร้อยละ 5.85 ต่อปี เหลือร้อยละ 5.75 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 372

ผลการคัดเลือกผู้จัดทำโครงการวิจัย

มติเห็นชอบคัดเลือกให้ นายศุภกิจ ยาวีระ เป็นผู้จัดทำโครงการวิจัย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 120

รายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานกลุ่มไทรงาม และผลการคัดเลือก

มีผู้สมัคร 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย โตนาค สมาชิกเลขที่ 12667 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 76

ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 3 ของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

อ.คลองลาน อ.ขาณุฯ อ.ทรายทอง อ.บึงสามัคคี และ สมาชิกบน สพป.กพ. เขต วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 จ.ชลบุรี

วันที่ : 26 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 220

รับสมัครผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนไทรงาม ประจำปี 2560

ส่งใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ : 20 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 89
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร