สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ประกาศหาตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลรับจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

ประกาศให้ตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลรับจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน 500,000 บาท และ 800,000 บาท

วันที่ : 23 มีนาคม 2561 อ่านแล้ว : 1055

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก.

สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ 24 มีนาคม 61 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

วันที่ : 19 มีนาคม 2561 อ่านแล้ว : 1474

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสกกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2

เรื่องการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

วันที่ : 12 มีนาคม 2561 อ่านแล้ว : 1736

ขอเชิญเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

อบรมในวันเสาร์ที่ 3 มี.8. 61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่ ชั้น 3)

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านแล้ว : 1350

คณะกรรมการดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารงานจากฝ่ายจัดการ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านแล้ว : 880

มอบเงินเงินทำบุญและพวงหรีดเคารพศพ

มอบเงินเงินทำบุญและพวงหรีดเคารพศพทายาทนายคำปัน น้อยนารถ สมาชิกเลยที่ 005132

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านแล้ว : 318

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและทำสัญญาค้ำประกัน 31 มกราคม 61

วันที่ : 26 มกราคม 2561 อ่านแล้ว : 371

ประกาศ ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

วันที่ : 23 มกราคม 2561 อ่านแล้ว : 326

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

สอบภาค ก วันที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ (สำนักงานใหญ่)

วันที่ : 22 มกราคม 2561 อ่านแล้ว : 259

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.ชอค.) แจ้งผลการเรียกเก็บเงิน ประจำปี 2561

วันที่ : 19 มกราคม 2561 อ่านแล้ว : 218
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร