สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ยกเลิกการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ)

ยกเลิกการให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ) การยกเลิกเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 13

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 9

ยกเลิกการบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กับบริษัทวิริยะประกันภัย

ยกเลิกการบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กับบริษัทวิริยะประกันภัย

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 8

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 27

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วันที่ : 3 สิงหาคม 2560 อ่านแล้ว : 113

รับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 1122

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2560

อบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560 อ่านแล้ว : 228

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ

วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 อ่านแล้ว : 687

การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

จากเดิม 745 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท เหลือ 730 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560 อ่านแล้ว : 197

โครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ)

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีผลกระทบในการดำรงชีพ รับสมัคร 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 60

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 751
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร