สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

รับสมัครผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนไทรงาม ประจำปี 2560

ส่งใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ : 20 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 15

โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.ไทรงาม และ สมาชิกในสังกัดสพม.เขต 41 อ.เมือง 21 - 23 เม.ย. 60 จ.เชียงใหม่

วันที่ : 3 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 182

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สสก.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59

วันที่ : 23 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 125

แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน

เพื่อความมั่นคงให้แก่สหกรณ์และเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

วันที่ : 23 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 218

การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

ให้ตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน 500,000 บาท และ 800,000 บาท

วันที่ : 23 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 112

การจัดทำโครงการวิจัย

จัดจ้างการทำโครงการวิจัย หัวข้อวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์”

วันที่ : 22 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 219

การส่งเสริมดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กำหนดวันเดินทาง 4 - 8 พฤษภาคม 2560 ส่งเสริมดูงานและทัศนศึกษาประเทศไต้หวัน

วันที่ : 22 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 126

การต่อประกันพิทักษ์สินเชื่อให้แก่สมาชิก

ดำเนินการเพิ่มวงเงินกู้สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป) 16 มี.ค. 60

วันที่ : 16 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 78

แจ้งหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

วันที่ : 15 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 83

ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

อบรมที่โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย 3-4 เมษายน 2560

วันที่ : 16 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 57
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร