สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน

สหกรณ์ฯจะดำเนินการเพิ่มเงินกู้ใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.75 เป็น 3.50 บาทต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์ จาก 2.75 เป็น 2.50 บาทต่อปี

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 21

การปรับลดอัตราเงินให้กู้แก่สมาชิก

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 114

ผลการคัดเลือกผู้จัดทำโครงการวิจัย

มติเห็นชอบคัดเลือกให้ นายศุภกิจ ยาวีระ เป็นผู้จัดทำโครงการวิจัย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 73

รายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานกลุ่มไทรงาม และผลการคัดเลือก

มีผู้สมัคร 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย โตนาค สมาชิกเลขที่ 12667 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 อ่านแล้ว : 66

ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 3 ของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

อ.คลองลาน อ.ขาณุฯ อ.ทรายทอง อ.บึงสามัคคี และ สมาชิกบน สพป.กพ. เขต วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 จ.ชลบุรี

วันที่ : 26 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 200

รับสมัครผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนไทรงาม ประจำปี 2560

ส่งใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ : 20 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 82

โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.ไทรงาม และ สมาชิกในสังกัดสพม.เขต 41 อ.เมือง 21 - 23 เม.ย. 60 จ.เชียงใหม่

วันที่ : 3 เมษายน 2560 อ่านแล้ว : 276

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สสก.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59

วันที่ : 23 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 170

แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน

เพื่อความมั่นคงให้แก่สหกรณ์และเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

วันที่ : 23 มีนาคม 2560 อ่านแล้ว : 283
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร