สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

รับสมัครผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนไทรงาม ประจำปี 2560

ส่งใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

20 เมษายน 2560 16

โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

อ.พรานกระต่าย อ.ลานกระบือ อ.ไทรงาม และ สมาชิกในสังกัดสพม.เขต 41 อ.เมือง 21 - 23 เม.ย. 60 จ.เชียงใหม่

3 เมษายน 2560 183

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สสก.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59

23 มีนาคม 2560 126

แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน

เพื่อความมั่นคงให้แก่สหกรณ์และเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

23 มีนาคม 2560 220

การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

ให้ตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน 500,000 บาท และ 800,000 บาท

23 มีนาคม 2560 112

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 357

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 403

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 379

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

7 สิงหาคม 2559 1968

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559 692

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 356

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 431

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 414

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 328

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

29 กุมภาพันธ์ 2559 480

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

29 กุมภาพันธ์ 2559 336

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กุมภาพันธ์
02
2560
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560
สิงหาคม
26
2559
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม
13
2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
มิถุนายน
27
2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 630

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 473

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 645

กู้สามัญ 10 เมษายน 2560
ครูใหม่ | 49.230.206.242 58 | 1

ยื่นกู้เดือนเมษายน 6 เมษายน 2560
ผู้รอคอยเวลา | 159.192.225.45 82 | 1

สอบถาม 26 มีนาคม 2560
1234 | 223.204.173.247 78 | 1

สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ไหมค่ะ 19 มีนาคม 2560
สมาชิกสมทบ | 202.29.15.65 91 | 2

การยื่นกู้สามัญพัฒนาชีวิตครู จำนวน 200000 บาท 6 มีนาคม 2560
สมาชิก | 116.58.227.142 141 | 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 24 เมษายน 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 26 คน
000220 นาย ฉลวย  จันทร์เพียงเพ็ญ
001664 นาย จิระพันธ์  ชาญเชี่ยว
001928 นาง ประไพ  ทาโคตร
002432 นาย สมเดช  สินแต่ง
004042 นาง ปรียาวรรณ  เลขะวัฒนะ
004602 นาย ธนกฤต  จุ้ยศรีแก้ว
005318 นาย ประดิษฐ  อินทะศร
009725 นาย สุวรรณ์  บัวปลื้ม
009873 นาย สมชาย  ทิมะณี
010488 นาง นัยนา  นิลคล้าย
010609 นาย ภัสพล  นวลอุไร
012963 นาง สุจินดา  โสรัจจะ
013358 นาง รัตนา  สะสม
013402 นาย ประสิทธิ์  เภาศรี
015531 นาย ส่งชัย  จันทร์หา
017246 น.ส. พัชญา  การเร็ว
017722 นาย สนั่น  จันทร์คง
018484 นาย จิระ  โตมะนิตย์
018875 น.ส. ปิยดา  ครุธเกตุ
019251 นาง นภัสนันท์  ณัฐฐากิตติคุณ
สA0155 นาย ธิติพันธุ์  บรรจง
สA0690 น.ส. ศิริพร  โสมคำภา
สA1220 นาง สุเทพ  ชื่นอารมณ์
สA1434 นาย ประเสริฐ  วัชรพัฒนกุล
สA2385 นาง บุษกาญจน์  เชยกลิ่น
สA2496 นาง จริญญา  หมวกแก้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.06

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.06

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.06
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.146.27.245
วันนี้ 59
เมื่อวานนี้ 184
เดือนนี้ 4,454
เดือนที่แล้ว 7,408
ปีนี้ 26,550
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร