สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

Hacked by 0N3R1D3R

Hacked by 0N3R1D3R

17 กรกฎาคม 2561 277

ประกาศหาตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลรับจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

ประกาศให้ตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลรับจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน 500,000 บาท และ 800,000 บาท

23 มีนาคม 2561 1406

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก.

สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ 24 มีนาคม 61 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

19 มีนาคม 2561 1801

ขอเชิญเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

อบรมในวันเสาร์ที่ 3 มี.8. 61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่ ชั้น 3)

23 กุมภาพันธ์ 2561 1650

HACKED BY DB999ZECS

WAS HERE

5 พฤษภาคม 2561 744

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

9 มกราคม 2561 1421

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

27 กรกฎาคม 2560 1429

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2560 1192

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

27 กรกฎาคม 2560 1065

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

27 กรกฎาคม 2560 1171

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2560 1159

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

27 กรกฎาคม 2560 1044

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

27 กรกฎาคม 2560 894

ประกาศที่ 4/2561 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

29 มกราคม 2561 874

ประกาศที่ 3/2561 ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

29 มกราคม 2561 842

ประกาศที่ 2/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

29 มกราคม 2561 762

ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

29 มกราคม 2561 807

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

9 มกราคม 2561 823

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 1280

ขายบ้านพร้อมที่ดินโครงการของสหกรณ์ฯ

บ้านเดี่ยวหนึ่งชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ระเบียง ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 54.1 ตารางวา

28 มีนาคม 2559 1008

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 16 สิงหาคม 2561
มีคนเกิดวันนี้ : 32 คน
002867 นาย อำนวย  อาจมาก
005011 นาง มัทนียา  เฟื่องปรางค์
006157 นาง พวงเพชร  ทองเพชร
006162 นาย ประเทือง  ศิริ
007213 นาง สุดารัตน์  กำเงิน
007969 นาย ยงยุทธ์  แสงแสน
007996 นาง อารีย์  วงษ์จีน
008205 น.ส. จารุนันท์  พูนเกษม
009293 นาย ไพบูลย์  แก้วประดิษฐ์
009549 นาย สิทธิพร  นุชแม้น
010315 นาย สงวน  ถาวรประดิษฐ์
013430 น.ส. นงนุช  ชีวะโต
013891 นาง มยุรี  ป้องคำ
015744 นาง นิภา  อินทรประสิทธิ์
016106 นาย บุญลือ  จุ่นทอง
016130 น.ส. รัชนีกร  พานชัย
016855 น.ส. มณฑาทิพย์  เก็กง้วน
017558 น.ส. ภาวิณี  โฉมนาจ
018719 น.ส. ปิยะวรรณ  มหายศนันท์
018768 ส.ท. สุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ
018897 น.ส. ศิริพร  แว่นแก้ว
018941 นาง ณัฐธยาน์  บุตโรบล
019288 นาย ไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
019408 นาย ตฤณมัย  เรืองศรี
019596 นาง จันทร์จิรา  อาลัย
FC0033 นาง ลัดดา  น้าคณาคุปต์
สA0380 น.ส. ชนัญชิดา  เตชะพงศ์สิริ
สA0424 นาย อิสระ  อภัยราช
สA1847 นาง อารีย์  สุขสุวรรณ
สA2139 น.ส. รังษิยา  สุดไทย
สA3073 นาง ปัทมจิต  พุ่มเข็ม
สA3178 นาง สุพร  ผลบุญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.198.126.110
วันนี้ 48
เมื่อวานนี้ 44
เดือนนี้ 695
เดือนที่แล้ว 1,553
ปีนี้ 36,108

facebook

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร