สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ยกเลิกการให้กู้เงินสามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ)

ยกเลิกการให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (สพ) การยกเลิกเงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม

23 สิงหาคม 2560 13

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

23 สิงหาคม 2560 9

ยกเลิกการบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กับบริษัทวิริยะประกันภัย

ยกเลิกการบริการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) กับบริษัทวิริยะประกันภัย

23 สิงหาคม 2560 8

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม

17 สิงหาคม 2560 27

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

3 สิงหาคม 2560 113

asfas

asdasdas

8 สิงหาคม 2560 65

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 581

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 531

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 529

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

27 กรกฎาคม 2560 56

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2560 17

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

27 กรกฎาคม 2560 20

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

27 กรกฎาคม 2560 24

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2560 17

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

27 กรกฎาคม 2560 20

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

27 กรกฎาคม 2560 10

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

27 กรกฎาคม 2560 13

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กุมภาพันธ์
02
2560
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2513
สิงหาคม
26
2559
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม
13
2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
มิถุนายน
27
2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 785

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 597

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 850

กู้สามัญ 3 สิงหาคม 2560
ชนากานต์ | 223.24.164.51 57 | 0

การกู้เงิน 30 กรกฎาคม 2560
ชัชชัย | 1.47.32.160 83 | 0

โครงการรวมหนี้้้ สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ 29 กรกฎาคม 2560
นายสมศักดิ์ บิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี | 125.25.246.132 48 | 0

กรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รอบสอง ไมทราบพิจารณารึยัง 25 กรกฎาคม 2560
คนพรานกระต่าย | 125.25.251.175 23 | 0

บัตรสมาชิกสหกรณ์ 25 กรกฎาคม 2560
sopida | 125.25.253.142 41 | 0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 22 คน
000443 นาย ฉลอง  พรหมวิมุติ
003006 นาย วีรพงษ์  นาทัย
006352 นาย นกูล  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
008335 นาง วิปัทมา  จันทร์พุฒ
011030 นาย สมศักดิ์  แก้วปงสัก
012609 นาย อนุชา  เหล่าพวงศักดิ์
015867 นาย ปิยดนัย  สายน้ำเย็น
016222 น.ส. ณัฐสุดา  คุ้มเมฆ
016871 น.ส. กรกนก  คลังเงิน
016915 น.ส. ชนัญชิดา  ธนูศร
017465 น.ส. สำราญจิตร์  นาคพงษ์
017625 นาง สุพิชญา  กันทะวงค์
018469 นาย บรมพงศ์  สินบุญมา
019036 น.ส. ปราณี  ไชยผุย
019097 นาง พรพิมล  บุญส่ง
FC0183 นาง ประนอม  เรืองวงษ์
สA0858 น.ส. ธัญวรัตม์  อ่อนน่วม
สA1954 น.ส. กุญชรี  บุญคุ้มครอง
สA2125 น.ส. วีณา  บุญสุริยพันธ์
สA2202 นาง สมหมาย  แสงแก้ว
สA2722 นาย ลัภพงษ์  จินต์สุภาวงศ์
สA2885 น.ส. รุ่งกานต์  อ่อนน่วม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.80.226.185
วันนี้ 256
เมื่อวานนี้ 244
เดือนนี้ 4,966
เดือนที่แล้ว 7,106
ปีนี้ 56,155
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร