สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน

สหกรณ์ฯจะดำเนินการเพิ่มเงินกู้ใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

23 พฤษภาคม 2560 3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.75 เป็น 3.50 บาทต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์ จาก 2.75 เป็น 2.50 บาทต่อปี

22 พฤษภาคม 2560 21

ผลการคัดเลือกผู้จัดทำโครงการวิจัย

มติเห็นชอบคัดเลือกให้ นายศุภกิจ ยาวีระ เป็นผู้จัดทำโครงการวิจัย

20 พฤษภาคม 2560 73

รายชื่อผู้สมัครผู้ประสานงานกลุ่มไทรงาม และผลการคัดเลือก

มีผู้สมัคร 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย โตนาค สมาชิกเลขที่ 12667 ร.ร.อนุบาลไทรงาม

2 พฤษภาคม 2560 66

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 405

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 431

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 434

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

7 สิงหาคม 2559 2195

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559 724

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 379

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 446

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 427

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 346

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

29 กุมภาพันธ์ 2559 507

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

29 กุมภาพันธ์ 2559 347

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กุมภาพันธ์
02
2560
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2513
สิงหาคม
26
2559
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม
13
2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
มิถุนายน
27
2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 687

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 515

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 696

กู้ฉุกเฉิน 23 พฤษภาคม 2560
K | 1.46.42.30 4 | 0

การคำนวณดอกเบี้ย 18 พฤษภาคม 2560
รหัสสมาชิก018011 | 125.25.238.70 30 | 1

จำนวนงวดที่ส่่งคืนสหกรณ์ 16 พฤษภาคม 2560
ผอ.สมศักดิ์ นิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี สมาชิกเลขที่5214ครับ | 125.25.254.72 35 | 0

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 5 พฤษภาคม 2560
จุฑารัตน์ บัวสุข | 58.10.78.244 57 | 0

อยากนำเงินมาโปะหนี้สหกรณ์และไถ่ถอนที่ดินคืนทำไงบ้างคะ 25 เมษายน 2560
pat | 101.51.145.232 75 | 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 27 คน
001961 นาง พรทิพย์  อนุเพชร
003106 นาง กาญจนา  สถิตอยู่
003464 นาง อัญชลี  รังค์สุข
003564 นาง นรินทร์  เอี่ยมคุ้ย
003927 นาย ชูเดช  ฉิมสุข
003998 นาย พิชัย  ผ่องวิลัย
004014 น.ส. กิ่งทอง  ศุภศิษฐ์
004331 นาง วลัยรัตน์  ร่มพิกุล
005602 นาย ชาญ  เชี่ยวเกตวิทย์
005850 นาย จารึก  ปิ่นประภา
006297 นาง วัฒนพร  จันคิด
006584 นาย อรรถพงศ์  กุลทา
008158 นาง ชนม์ชนก  คุ้มครอง
008384 นาง สรัชฌา  จุฬพันธ์ทอง
011588 นาย สำรวย  เปียบุญมี
011716 นาย วันชัย  โพธิ์ไกร
012330 นาง นุชชิรา  ภู่ทอง
012997 นาง สุพร  บรรจง
017377 นาย สุจินต์  ศิรินทร์วงศ์
018968 นาย ณรงค์  แสนจันทร์
018980 น.ส. บุษยมาศ  หงษ์อาลัย
FC0190 นาง สมคิด  อุดม
สA1824 น.ส. นันทกร  แสงเมล์
สA2181 น.ส. จรัสพร  ปานคำ
สA2187 น.ส. เบญจพร  วรรณกิจ
สA2813 นาย มัชฌิมา  เรืองศรี
สA3025 นาย เตชินท์  ธาตุอินจันทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.05

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.05

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.05
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 23.20.100.200
วันนี้ 216
เมื่อวานนี้ 300
เดือนนี้ 4,907
เดือนที่แล้ว 6,393
ปีนี้ 33,396
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร