สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ชี้แจงข้อเท็จจริงผลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

12 ธันวาคม 2560 47

โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนฯ( กู้เงินปันผล )

ให้กู้รายละไม่เกินร้อยละ 70 ของยอดเงินปันผลปี 2560

6 ธันวาคม 2560 214

กำหนดการ สัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

30 พฤศจิกายน 2560 130

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

15 พฤศจิกายน 2560 332

แจ้งการโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ

เปลี่ยนแปลงการโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

15 พฤศจิกายน 2560 1529

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 750

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 685

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 643

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

27 กรกฎาคม 2560 249

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2560 88

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

27 กรกฎาคม 2560 82

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

27 กรกฎาคม 2560 127

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2560 106

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

27 กรกฎาคม 2560 58

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

27 กรกฎาคม 2560 36

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

27 กรกฎาคม 2560 49

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กุมภาพันธ์
02
2560
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2513
สิงหาคม
26
2559
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม
13
2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
มิถุนายน
27
2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 880

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 687

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 974

จะเปิดให้กู้ปันผลเมื่อไหร่ดี ^_^ 4 ธันวาคม 2560
สมาชิก | 27.145.175.254 70 | 1

ำไำพพไำพ 27 พฤศจิกายน 2560
ไำพไำๆๆไำพ | 125.25.59.177 33 | 0

ำพำพพเำ 27 พฤศจิกายน 2560
พำเำเำพไำ | 125.25.59.177 18 | 0

โครงการ สจ. 19 พฤศจิกายน 2560
สมยูร หลอดทอง | 101.109.125.221 53 | 0

ลาออกจากราชการสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ 18 พฤศจิกายน 2560
ครู | 180.183.177.2 45 | 0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 30 คน
002355 นาย เพท  อ่อนเกตุ
002810 นาย วิทยา  ธรรมสอน
006304 นาง สุจินดา  วัฒนศิริ
008945 นาย นภสินธุ์  เจริญเชื่อมสกุล
009116 นาง กฤษวรรณ  ตรีสุทธาชีพ
011237 นาง แน่งน้อย  ผลบุญ
012595 น.ส. ขวัญเมือง  กิ่งเส็ง
012677 นาย มานิตย์  ติณะคัด
012730 นาย ประยูร  คำภิระยศ
014621 นาย อรุณ  น้อยระแหง
015550 นาง วารุณี  กันธิยะ
015838 นาง สุมณฑา  พวงโต
016173 นาย จิรายุทธ  สงพิทักษ์
016823 นาย ธนนนท  กัญญาทอง
016826 นาย พัทธิพงศ์  พลอาจ
016898 น.ส. แพรวพรรณ  ขันกสิกรรม
017233 นาง จามรี  กกขุนทด
018236 นาย วัฒนา  ศรีตนชัย
018351 นาย สมพร  โพธิ์กำเนิด
018471 น.ส. นลินี  พิลึก
019085 น.ส. จินดาลักษณ์  โคตะการ
019279 น.ส. ทิวากาล  ขุนแก้วเกตงาม
019457 นาย พันธมิตร  แตงอ่ำ
019669 น.ส. ชนากานต์  เมฆยะ
สA0148 น.ส. มรกต  ศรีงาม
สA0226 นาง ปราณี  พูลพานิชอุปถัมป์
สA0533 นาย เกษม  รุ่งนภาวิเชฐ
สA1309 น.ส. เบญจมาศ  ศิริไพบูลย์
สA1631 นาย ยอดชาย  สายกลิ่น
สA3085 นาง พจนีย์  กุลสุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.226.132.197
วันนี้ 233
เมื่อวานนี้ 217
เดือนนี้ 4,403
เดือนที่แล้ว 11,431
ปีนี้ 90,428
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร