สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ

20 มิถุนายน 2560 225

การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ

จากเดิม 745 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท เหลือ 730 บาท / ทุนประกัน 100,000 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

16 มิถุนายน 2560 53

โครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ)

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีผลกระทบในการดำรงชีพ รับสมัคร 1 มิ.ย. -31 ก.ค. 60

23 พฤษภาคม 2560 449

การจัดเก็บเงินวางหลักประกัน

สหกรณ์ฯจะดำเนินการเพิ่มเงินกู้ใน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

23 พฤษภาคม 2560 327

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.75 เป็น 3.50 บาทต่อปี , เงินฝากออมทรัพย์ จาก 2.75 เป็น 2.50 บาทต่อปี

22 พฤษภาคม 2560 196

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 471

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 454

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 458

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2558

7 สิงหาคม 2559 2398

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

29 กุมภาพันธ์ 2559 783

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 393

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 473

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ระเบียบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552

29 กุมภาพันธ์ 2559 446

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550

29 กุมภาพันธ์ 2559 358

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554

29 กุมภาพันธ์ 2559 529

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2553

29 กุมภาพันธ์ 2559 366

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กุมภาพันธ์
02
2560
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2513
สิงหาคม
26
2559
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม
13
2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
มิถุนายน
27
2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 728

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 551

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 759

สอบถาม จะมีโครงการอบรม การพัฒนาวิทยฐานะ ให้ ครูอีกเมื่อไหร่ 14 มิถุนายน 2560
สมาชิกสหกรณ์ | 202.29.176.200 33 | 1

สอบถามการโอนย้ายเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 25 พฤษภาคม 2560
มลฤดี | 182.232.52.198 98 | 1

กู้ฉุกเฉิน 23 พฤษภาคม 2560
K | 1.46.42.30 169 | 0

การคำนวณดอกเบี้ย 18 พฤษภาคม 2560
รหัสสมาชิก018011 | 125.25.238.70 137 | 1

จำนวนงวดที่ส่่งคืนสหกรณ์ 16 พฤษภาคม 2560
ผอ.สมศักดิ์ นิ่งยงเมธี บำนาญอ.บึงสามัคคี สมาชิกเลขที่5214ครับ | 125.25.254.72 141 | 0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 26 มิถุนายน 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 21 คน
003236 นาย ประเสริฐ  อำไพ
003888 นาย บุญยืน  อินทรศรี
005876 นาง จงถนอม  เกษกิจ
006464 นาง ชนัญญา  มุ่งต่อกิจ
006572 นาย ณัฐพล  ยอดคีรี
006840 นาง เฉลิม  สรฤทธิ์
010675 นาง พวงผกา  เครือสอน
010725 นาง อัจฉรา  กงบังเกิด
011492 นาง อุบลรัตน์  เขตวิทย์
015167 นาง พนารัตน์  ช่อชั้น
016955 นาย ไพโรจน์  สิงห์โต
019101 นาย ภานุพงศ์  สิงห์คราม
019189 น.ส. เบ็ญจรัตน์  อยู่พันธ์
FC0241 นาย ธนัช  เมมทัศน์
สA0348 นาย สันติ  พูลพานิชอุปถัมป์
สA0873 นาง เสาวลักษณ์  พิทธยะพงษ์
สA1119 น.ส. สุภาพร  ทันจันทร์
สA1481 นาง นันทนัช  สวัสดี
สA1713 นาย กิตติ  ตรีสุทธาชีพ
สA2383 นาย วุฒิศักดิ์   บัวบุญ
สA2719 นาย พฤทธิ์   ศุภราทิตย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 23.20.214.5
วันนี้ 294
เมื่อวานนี้ 171
เดือนนี้ 6,194
เดือนที่แล้ว 7,679
ปีนี้ 42,362
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร