สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ประกาศหาตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลรับจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม

ประกาศให้ตัวแทนหรือโบรกเกอร์เสนอข้อมูลรับจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน 500,000 บาท และ 800,000 บาท

23 มีนาคม 2561 1055

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก.

สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ 24 มีนาคม 61 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

19 มีนาคม 2561 1474

ขอเชิญเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

อบรมในวันเสาร์ที่ 3 มี.8. 61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่ ชั้น 3)

23 กุมภาพันธ์ 2561 1350

คณะกรรมการดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารงานจากฝ่ายจัดการ

22 กุมภาพันธ์ 2561 880

HACKED BY DB999ZECS

WAS HERE

5 พฤษภาคม 2561 519

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

9 มกราคม 2561 1219

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

27 กรกฎาคม 2560 1273

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2560 1017

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

27 กรกฎาคม 2560 950

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

27 กรกฎาคม 2560 1043

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2560 991

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

27 กรกฎาคม 2560 941

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

27 กรกฎาคม 2560 797

ประกาศที่ 4/2561 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

29 มกราคม 2561 764

ประกาศที่ 3/2561 ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

29 มกราคม 2561 737

ประกาศที่ 2/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

29 มกราคม 2561 672

ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

29 มกราคม 2561 708

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

9 มกราคม 2561 722

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 1195

ขายบ้านพร้อมที่ดินโครงการของสหกรณ์ฯ

บ้านเดี่ยวหนึ่งชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ระเบียง ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 54.1 ตารางวา

28 มีนาคม 2559 895

25 พฤษภาคม 2561
probiotic supplement | 46.161.9.71 0 | 0

25 พฤษภาคม 2561
White Paper Writers | 46.161.9.61 1 | 0

25 พฤษภาคม 2561
Essay Writer Review | 46.161.9.61 1 | 0

25 พฤษภาคม 2561
Essays Writing | 46.161.9.61 1 | 0

25 พฤษภาคม 2561
probiotic supplement | 46.161.9.71 1 | 0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561
มีคนเกิดวันนี้ : 30 คน
003337 นาง ศรีสวัสดิ์  เต็มกันทา
003640 นาย วันชัย  กลิ่นหอม
004283 นาย สมคิด  สุขสำราญ
007298 นาย มาโนช  อ่วมสถิตย์
007563 นาย วันชัย  บุญดี
010382 นาง จินตนา  ยศปัญญา
012531 นาง สุธาทิพย์  สว่างผล
012542 นาย ประมวล  จันทร์อ่วม
013074 นาย นันทวัฒน์  ผ่องจิต
013327 นาย ขรรค์ชัย  คำแก้ว
014911 นาย ศิรพัฒน์  พิรุณ
015493 นาง ลำพรรณ์  คำทา
015762 นาง สุนิสา  จรวุฒิพันธ์
016725 น.ส. ปรัชญาพร  มะยมหิน
016978 นาง ธนาภรณ์  จันทร์เนตร
017818 นาง รำไพร  ชัยธงรัตน์
018507 น.ส. นิรมล  แซ่ซ่ง
018983 นาย ทัพไท  พร้อมเพรียง
019034 น.ส. สุขสิริ  อินจันทร์
FC0155 นาง วัลลิภา  ปานคำ
FC0270 นาง อรอนงค์  พิลามาศ
สA0208 น.ส. ภัทราภรณ์  คงคาน้อย
สA0987 นาย วิศรุต  นาคศรีสุข
สA1059 นาง อรวรรณ  ศิริเจริญธรรม
สA1407 น.ส. วันวิสาข์  สถิตวิทยา
สA1730 น.ส. ศรินดา  เหรียญทอง
สA2058 นาย จิฐกูณฑ์  ทิพศิริ
สA2794 น.ส. ภัคศรันย์  เลิศสูงเนิน
สA3287 นาง เรณู  พรหมมารักษ์
สA3297 นาย ณัฐพงศ์  จันทรางกูล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.80.97.221
วันนี้ 28
เมื่อวานนี้ 226
เดือนนี้ 4,375
เดือนที่แล้ว 5,179
ปีนี้ 29,981

facebook

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร