สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก.

สมาคมฌาปนกิจฯ ส.ส.ก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ 24 มีนาคม 61 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

19 มีนาคม 2561 278

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด กองที่ 2

ชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยวิธีเพิ่มในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชาระหลักประกันความเสี่ยง (ฉป.)

5 มีนาคม 2561 722

ขอเชิญเข้าสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

อบรมในวันเสาร์ที่ 3 มี.8. 61 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่ ชั้น 3)

23 กุมภาพันธ์ 2561 608

คณะกรรมการดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารงานจากฝ่ายจัดการ

22 กุมภาพันธ์ 2561 365

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

9 มีนาคม 2561 280

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 1156

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 1066

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 990

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

9 มกราคม 2561 429

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

27 กรกฎาคม 2560 586

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2560 379

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

27 กรกฎาคม 2560 359

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

27 กรกฎาคม 2560 426

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2560 376

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

27 กรกฎาคม 2560 296

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

27 กรกฎาคม 2560 259

ประกาศที่ 4/2561 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ

29 มกราคม 2561 217

ประกาศที่ 3/2561 ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

ยกเลิกการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มพิทักษ์สินเชื่อ

29 มกราคม 2561 201

ประกาศที่ 2/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

29 มกราคม 2561 166

ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศที่ 1/2561 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

29 มกราคม 2561 176

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

9 มกราคม 2561 219

ระบบเงินเดือน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

28 ธันวาคม 2560 70

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

28 ธันวาคม 2560 62

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 1002

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 806

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 1083

20 มีนาคม 2561
Essay Writings | 46.161.9.56 3 | 0

19 มีนาคม 2561
HolaBromz | 179.218.167.140 5 | 0

ขอทราบรายชื่อผู้ที่ต้องเข้าประชุม 17/3/61 16 มีนาคม 2561
สมาชิก012207 | 192.168.10.33 18 | 0

15 มีนาคม 2561
Help With My Essay | 46.161.9.56 10 | 0

การกู้หุ้น 1 กุมภาพันธ์ 2561
ผึ้ง | 182.232.135.182 111 | 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 22 มีนาคม 2561
มีคนเกิดวันนี้ : 31 คน
001926 นาง วนิดา  อินคำพร
005185 นาง นาตยา  รักพ่วง
006694 นาง ดวงกมล  ศรีดี
007123 นาง ราตรี  ลีมา
008828 นาย ต้น  ขำอินทร์
011398 นาง ชลชินี  แพทย์วงศ์
011477 น.ส. เบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
011895 นาง พิมผกา  ครุฑสุวรรณ์
012305 นาย พจน์  ตู้สุพรรณ
012518 น.ส. จิตตินันท์  พูลผล
012629 นาง วิภาพร  มิตรญาติ
014364 น.ส. สุกัญญา  ถาวร
015270 นาย ศรายุทธ  คุ้มแก้วบุษราคัม
015663 น.ส. ศิริลักษณ์  คชสิทธิ์
015803 นาง เสริมสวย  ยาหอม
016215 นาย ชยุตม์  กระต่ายทอง
016283 นาง ปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
016786 น.ส. ทับทิม  วงษ์อ่อง
017034 น.ส. สำอางค์  คันทา
017187 น.ส. ละมุล  นนกระโทก
017565 นาง พรทิพย์  แสนทวีสุข
018312 นาง ณัฏฐิวรา  ธนสิริพงศ์ภัค
018386 นาย วรรณวินิต  จิตตะขบ
FC0288 นาง ศิริพร  เอี่ยมสอาด
สA0805 นาย สุรชาติ  สุยะตา
สA1209 นาง จันจีรา  ศรีทรัพย์
สA1454 นาย จเร  เขตรกัน
สA2344 นาย ขวัญภิณิช  ตัณศลารักษ์
สA2638 น.ส. เพ็ญภัสสร์  อุดมสิทธิกุล
สA3281 น.ส. ดวงสุดา  มัททะบัญทิตย์
สA3357 น.ส. นุชจรี  ป้อมปราการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 54.156.61.117
วันนี้ 178
เมื่อวานนี้ 195
เดือนนี้ 4,257
เดือนที่แล้ว 6,350
ปีนี้ 18,320

facebook

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร