สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 30 กันยายน 2560

9 ตุลาคม 2560 47

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

6 ตุลาคม 2560 213

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ตามที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว

6 ตุลาคม 2560 128

ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

6 ตุลาคม 2560 94

สรุปผลโครงการสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2560

สรุปผลโครงการสัญจรพบสมาชิก ตั้งแต่ 1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย. 60

3 ตุลาคม 2560 73

asfas

asdasdas

8 สิงหาคม 2560 127

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

9 เมษายน 2560 662

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

17 กันยายน 2559 598

รายงานฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2559

รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

17 มีนาคม 2559 585

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 4

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่

27 กรกฎาคม 2560 150

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2560 48

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

ข้อบังคับแก้ไขฉบับที่ 2

27 กรกฎาคม 2560 41

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

27 กรกฎาคม 2560 61

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์

27 กรกฎาคม 2560 50

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

ระเบียบลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 2558

27 กรกฎาคม 2560 34

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ พ.ศ.2550

27 กรกฎาคม 2560 20

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

27 กรกฎาคม 2560 27

ระบบเงินเดือน

Facebook สหรกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

กุมภาพันธ์
02
2560
จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน
โดย : ฝ่ายประมวลผล
เริ่มวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2513
สิงหาคม
26
2559
ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 26 สิงหาคม 2559 - 26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม
13
2559
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 13 สิงหาคม 2559 - 13 สิงหาคม 2559
มิถุนายน
27
2559
ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559
โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
เริ่มวันที่ : 27 มิถุนายน 2559 - 27 มิถุนายน 2559

สสอค. รับสมาชิกสามัญและสมทบ สำหรับปี 2559

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

3 ตุลาคม 2559 839

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก โอกาสสุดท้ายสำหรับผู้เกิดปี พศ.2501-2502

30 มีนาคม 2559 648

ขายอาคารพานิชย์โครงการของสหกรณ์ฯ

อาคารพานิชย์ 1 ห้อง 3 ชั้น 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 142 ตารางเมตร

28 มีนาคม 2559 905

วิธีการคิดวงเงินกู้ 18 ตุลาคม 2560
สมาชิก | 110.78.158.135 7 | 0

เข้าสู่ระบบสมาชิกไม่ได้ (017671) 8 ตุลาคม 2560
017671 | 223.204.171.164 19 | 0

สมัครสมาชิกใหม่ ต้องทำไรบ้าง ใช้เอกสารใดบ้าง 3 ตุลาคม 2560
ครุผู้สนใจ | 159.192.123.178 24 | 0

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก 3 ตุลาคม 2560
จุฑารัตน์ บัวสุข | 58.10.78.147 17 | 0

25 กันยายน 2560
Bageleatmer | 46.161.9.6 9 | 0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
...

...สุขสันต์วันเกิด...

วันที่ : 19 ตุลาคม 2560
มีคนเกิดวันนี้ : 27 คน
002153 นาง เพิ่มพร  แสงศักดิ์
002420 นาย ประสิทธิ์  พูลพันธ์ชู
005015 นาง สุดา  นุ่นประสิทธิ์
005162 นาง บริบูรณ์  ปัญจศิริ
006797 นาง พะเยาว์  ธูปบูชา
008535 นาย บุญชัย  ผลเจริญ
009322 นาย วันชัย  ภู่สุวรรณ
009968 นาย พยัคฆ์ศักดิ์  ไชยศรีย์
010604 นาย ระนอง  บุญส่ง
011399 น.ส. รุ่งทิวา  จันทร์อ้น
012821 นาง ปิยวรรณ  วงศ์แสน
014282 นาง ชนิดา  อนุสนธิ์
014379 นาย อัคเดช  อ่วมสถิตย์
014655 นาง อาโรมา  ราชบุรี
014693 นาง ดลยา  เฉื่อยฉ่ำ
015599 นาง กิ่งกาญจน์  ทองตะนุนาม
017682 น.ส. ธัญชนก  จาดดำ
017838 นาง สำราญ  หมื่นไกร
018296 นาง ศิรินภา  อำนาจ
018672 นาง ไอภัคศิกานต์  เกตุทรัพย์
019586 นาง ปิยะนุช  ผลแก้ว
FC0038 นาย บรรจง  เอี่ยมอิ่ม
สA2263 น.ส. พิมพ์พร  มงคลพันธ์
สA2328 นาย พงค์พันธ์  วิบูลย์วัฒน์
สA2511 น.ส. กิ่งกาญจน์  ธิยานันท์
สA2650 นาย สุรกิจ  บุรกิจภาชัย
สA2750 นาย สุรศักดิ์  โชติพฤกษ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.03

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.03
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าใช้จาก IP : 23.20.120.3
วันนี้ 91
เมื่อวานนี้ 258
เดือนนี้ 4,610
เดือนที่แล้ว 7,525
ปีนี้ 70,873
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร